We mogen tevreden terugkijken op onze deelname aan het bondsfeest in Merkelbeek. Ondanks de hoge temperatuur leverde het een pakket fraaie prijzen op met als klapper de dagprijs voor het hoogste aantal punten in de klasse A:

Mooiste bordjesdrager 3de prijs (Cas Schiffelers)
Mooiste koningin 1ste prijs (Evi Wilting)
Mooiste koning in uniform 1ste prijs (Bart Lendfers)
Beste vaandeldrager Ereprijs (Dave Roberts)
Mooiste binnenkomen klasse A Ereprijs
Beste houding optocht klasse A 2de prijs
Beste defilé klasse A 1ste prijs
Oude Exercitie Ereprijs
Beste commandant Oude Exercitie Ereprijs (Kevin Stevelmans)
Beste linkerguide Ereprijs (Patrick Roberts)
Beste rechterguide 1ste prijs (Ron Schiffelers)