KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST. LAMBERTUS OIRSBEEK

Klik hier voor het overzicht van de Eregilde leden

Was u als klein kind ook zo onder de indruk van de grote mannen die bij de schutterij stoer voorop liepen;
die mannetjesputters, “bemand” met bijl en baard ?

Kunt u ook zo genieten van de spanning en gezelligheid op zo’n schuttersfeest?
(Vreemd dat de zon bijna altijd schijnt bij deze gelegenheden).

U bent zeker niet de enige die de schutterij een warm hart toedraagt.
Binnen onze gemeenschap is de schutterij onmisbaar.
De schutters zijn bij vele gelegenheden in vol ornaat aanwezig, zoals bijvoorbeeld processies, communiefeesten, Koninginnedag en jubilea en geven deze gebeurtenissen toch een extra cachet.

Als je in ons heuvelachtig land bent opgegroeid,
ontgaat je vaak het bijzondere van het culturele erfgoed dat Limburg rijk is.
De schutterij is daar een uitstekende exponent van, een erfenis van vele eeuwen.
Welnu, als wij dan zo gesteld zijn op onze volkscultuur, waarvan het schutterswezen deel uitmaakt,
dan rust op ons, de gemeenschap, min of meer de plicht om onze “Koninklijke” daadwerkelijk te ondersteunen.

Het zou toch jammer zijn als iets van de glans van deze eeuwenoude traditie verloren zou gaan.
De primaire functie van de schutterij is weliswaar vervaagd, maar de schutterij staat nog altijd synoniem voor saamhorigheid, representativiteit en gezonde competitie.

Laten we dan ook “samen” zorgdragen voor het in stand houden van dit eeuwenoude cultuurgoed.

In 1993 is een vernieuwde stuurgroep aangetreden als ruggesteun voor de schutterij.

Eén van de bijzondere activiteiten van de stuurgroep was het oprichten van een Eregilde.
Het doel van het Eregilde is om een permanente financiële ondersteuning te bieden.
Immers in een dergelijke schutterij gaat meer geld om dan men denkt.

Ter illustratie enkele feiten (anno 2004):
Aanschaf kogelvanger€ 16.875,--
Uniform, gemiddeld€1.500,--
Buks€4.000,--
Vaandel€4.150,--
Instrument, gemiddeld€700,--

Het Eregilde moet de blijvende kracht zijn voor een sterke en gezonde
KONINKLIJKE SCHUTTERIJ ST. LAMBERTUS ….

Indien u ook lid wilt worden van het Eregilde, kunt u zich aanmelden bij:

De STUURGROEP
Koninklijke Schutterij St. Lambertus
p/a Op den Bock 8 
6438 KW Oirsbeek
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zo’n Eregilde heeft voorwaarden, rechten en plichten.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd.
Ieder toetredend lid ontvangt een speciale zilveren schuttersspeld en een oorkonde.
De leden van het Eregilde worden op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging.
De leden van het Eregilde en hun partners worden uitgenodigd op alle activiteiten op Hemelvaartsdag,
het jaarlijkse hoogtepunt van de schutterij.
De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. (momenteel EUR 80,--)
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren en wel minimaal twee maanden voor het verstrijken van het jaar.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de zilveren schuttersspeld te worden ingeleverd.

 Klik hier voor het overzicht van de Eregilde leden