Klasse A Doenrade OLS Beekdaelen ZLF Grevenbricht Stein Klimmen
  Dagbeker        
Mooiste binnenkomen          
Mooiste geheel          
Beste houding 1ste prijs        
Beste CO optocht   1ste prijs      
Beste defilé Ereprijs 1ste prijs      
Mooiste bordjesdrager          
Mooiste koningspaar n.v.t. 2de prijs      
Mooiste koningin Ereprijs        
Mooiste koning Ereprijs        
Mooiste militair uniform          
Beste vaandeldrager Ereprijs        
Mooiste generaal n.v.t.        
Beste sappeursgroep n.v.t.        
Mooiste marketentstergroep 1ste prijs 2de prijs      
Beste tamboer majoor          
Oude exercitie Ereprijs        
Beste commandant oude exercitie Ereprijs        
Beste linkerguide 1ste prijs        
Beste rechterguide          
Klaroenkorps 1ste pr. 4de pl        
Beste commandant binnenkomen 3de prijs        
Solist tamboer jeugddivisie 1ste 84,7 pnt        
           
Schieten A-zestal 4de plaats        
Schieten B-zestal